W filozofię marki PMG Steel mocno wpisana jest edukacja. Zależy nam na tym by produkowane przez nas konstrukcje PV montowane były zawsze w profesjonalny i bezbłędny sposób.    

Aby ułatwić pracę Instalatorom prowadzimy w trybie ciągłym szkolenia związane z montażem naszych konstrukcji. Osoby biorące udział w szkoleniach otrzymują CERTYFIKAT INSTALATORA PMG STEEL.

p+s-pmg
Dlaczego korzystać z naszych szkoleń?
p+s-pmg-steel

"Konstrukcje montażowe PMG Steel na grunt, dach skośny oraz płaski. Czy lepiej stosować system inwazyjny czy nieinwazyjny? Alternatywne do balastowych konstrukcje na dachy płaskie nie wymagające dodatkowego obciążenia"

Szkolenie

PMG Steel to część jednej z największych grup kapitałowych w polskiej branży odnawialnych źródeł energii. Spółka specjalizuje się w produkcji naziemnych oraz dachowych systemów montażowych dedykowanych instalacjom fotowoltaicznym.

Czynnikami wyróżniającymi PMG Steel na tle konkurencji są własne, opatentowane rozwiązania mające korzystny wpływ na prostotę i czas montażu. Dzięki inwestycjom w park maszynowym  i prowadzonym badaniom  dotyczącym nowych konstrukcji PMG STEEL może pochwalić się dużą ilością projektów zrealizowanych nie tylko w Polsce ale na terenie całej Europy.

Mając na uwadze wprowadzane nowe rozwiązania w zakresie dachów płaskich chcielibyśmy zaprosić Państwa na pierwsze szkolenie w ramach cyklu spotkań:

„Konstrukcje montażowe PMG Steel na grunt, dach skośny oraz płaski. Czy lepiej stosować system inwazyjny czy nieinwazyjny? Alternatywne do balastowych konstrukcje na dachy płaskie nie wymagające dodatkowego obciążenia.”

Szkolenie zostanie przeprowadzone przez firmę PMG STEEL oraz przedstawiciela firmy praktyków montujących pokrycia dachowe na dachy płaskie – membrana PVC i papa termozgrzewalna.

1.Opis szkolenia

Na szkoleniu zaprezentowane zostaną wszystkie systemy konstrukcyjne produkowane przez PMG STEEL, ze szczegółowym omówieniem systemów na dach płaski, w tym systemów zgrzewanych, balastowych, inwazyjnych  w układzie wschód-zachód oraz południe.

Uczestnicy zostaną przeszkoleni w zakresie montażu konstrukcji PMG STEEL, z naciskiem na konstrukcje dla dachów płaskich. Zostaną zaprezentowane zasady montażu konstrukcji PV na dachach płaskich wykonanych z membrany oraz zostaną przeprowadzone ćwiczenia praktyczne zgrzewania membrany przy pomocy zgrzewarki.

2.Program szkolenia

 1. Omówienie konstrukcji PMG STEEL
 2. Omówienie konstrukcji wolnostojących z podziałem na konstrukcje standardowe i bifacjalne, w tym:
  • Rodzaje konstruckji ze względu na układ i wielkość modułów PV
  • Różnica między konstrukcją dla paneli standardowych a bifacjalnych
  • Konstrukcje dla farm fotowoltaicznych
  • Zasady montażu konstrukcji
 3. Omówienie konstrukcji na dachy płaskie z omówieniem realnych przypadków w tym:
  • Dobór konstrukcji na dach płaski
  • Wyznaczanie stref wiatrowych, w obrębie których można montować konstrukcje
  • Zasady wyznaczania stref montażu i odstępów między rzędami
 4. Techniczne aspekty dachów płaskich wykonanych z membrany pod względem budowy instalacji PV:
  • Czy można dziurawić dachy płaskie?
  • Jak przygotować dach wykonany z membrany do montażu?
  • Czy konstrukcja zgrzewana jest lepsza niz balastowa?
  • Czy konstrukcja zgrzewana wytrzyma obciążenie wiatrem?
  • Jak zamontować konstrukcję zgrzewaną na dachu płaskim wykonanym z membrany - omówienie montaży konstrukcji dachowych na dachach płaskich wykonanych z membrany
 5. Ćwiczenia praktyczne zgrzewania konstruckji do membrany PCV i bitumicznej

3.Termin i miejsce szkolenia

Szkolenia odbędą się w następujacych terminach pod podanym niżej adresem:

 • 29.07.2021 o godzinie 9:00
 • 26.08.2021 o godzinie 9:00
 • 30.09.2021 o godzinie 9:00
 • 28.10.2021 o godzinie 9:00
 • 25.11.2021 o godzinie 9:00

Planowany czas szkolenia - 6 godzin.

PMG Steel sp. z o.o. sp. k.
Eugeniusza Kwiatkowskiego 15
52-326 Wrocław

4.Koszty szkolenia

Koszt szkolenia to 100 zł + VAT. Warunkiem udziału w szkoleniach jest wpłata kwoty 100 zł netto + 23% VAT na konto PMG STEEL
24 1090 2590 0000 0001 4505 5887 z dopiskiem:
"wpłata za udział w szkoleniu dnia ..."
z podaniem dokładnej daty szkolenia. Do zaksięgowanej wpłaty wystawimy fakturę zaliczkową oraz końcową po odbytym szkoleniu. Szkolenie zakończone jest wydaniem Certyfikatu uprawniającego do montażu naszych konstrukcji.